Nie raz spotykamy się z pytaniem „czy warto korzystać z biura rachunkowego?”. Warto. Każde biuro rachunkowe posiada przywileje których nie posiada samodzielnie rozliczający się przedsiębiorca.

Biura rachunkowe posiadają nieco inne możliwości ewidencjonowania zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów, niż osoby samodzielnie prowadzące KPiR wg zasad wynikających z §30 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm..

Ogólne zasady są takie same w obu przypadkach, zatem wpisy muszą być dokonywane chronologicznie na podstawie odpowiednich dokumentów. Najwaniejszą różnicą która wyróżnia Biura Rachunkowe, jest możliwość dokonywania zapisów za dany miesiąc do 20ego dnia kolejnego miesiąca.

Wynika z tego, że współpracując z naszym biurem powinieneś zadbać o to, by najpóźniej przed 20ym dniem bieżącego miesiąca Biuro Rachunkowe dysponowało pełną dokumentacją potrzebną do wprowadzenia wpisów do KPiR za miesiąc poprzedzający.

Następstwem powyższego przywileju Biura Rachunkowego, jest termin sporządzania wydruku zapisów dokonanych w księdze. Biuro Rachunkowe wydruki wykonać może najpóźniej do 20go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Podmiot który samodzielnie prowadzi księgę zobowiązany jest wykonać owe wydruki na koniec danego miesiąca. Wydruk powinien zawierać podsumowanie zapisów z danego miesiąca.

Warto korzystać z biura rachunkowego, to się po prostu opłaca.