Płockie Biuro Rachunkowe – Justyna Lesiuk

OFERTA

Pomoc przy otwieraniu/likwidacji działalności gospodarczej:

 • Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej
 • Pomoc przy wyborze formy opodatkowania
 • Doradztwo w zakresie obejmowania ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
 • Sporządzanie dokumentacji wyrejestrowującej w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych

Oferta biura rachunkowego - księgii rachunkowe

Kompleksowo obsługujemy:

Oferta biura rachunkowego - wnioski do urzędu skarbowego

Rozliczamy z:

 • Urzędem Skarbowym
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urzędem Statystycznym
 • Urzędem Miasta/Gminy
 • Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Inspektoratem Ochrony Środowiska
 • Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Jednostkami Wdrażającymi Projekty Unijne

Zapewniamy pomoc i konsultacje w bieżących sprawach w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Oferta Biura Rachunkowego może być modyfikowana i dopasowywana pod konkretnego przedsiębiorcę, tak aby uzyskać optymalny efekt współpracy.

Biuro Rachunkowe zaprasza do współpracy

– Justyna Lesiuk –